Program Tarczy Antykryzysowej

Drodzy Studenci,
na poniższej stronie zbieramy i publikujemy dla Was aktualne informacje dotyczące możliwości i procedur uzyskania wsparcia finansowego lub innych rodzajów pomocy wywołanych sytuacją związaną z epidemią wirusa COVID-19.


Wsparcie finansowe udzielane jest m.in. w ramach programu Tarczy Antykryzysowej oraz innych programów, o których będziemy na bieżąco informować.

Umowa cywilnoprawna

Świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne (np. umowa zlecenie, umowa o dzieło) to specjalna forma wsparcia finansowego. Jest ona wypłacana z powodu przestoju w działalności zakładu pracy. Przestój ten wywołany jest obecnie za sprawą pandemii koronawirusa i wywołany jest niezależnie od pracodawcy i pracowników.

Jeśli spełnisz poniższe wymagania, możesz za pośrednictwem swojego zakładu pracy ubiegać się pomoc finansową i otrzymać jednorazową wpłatę w wysokości około 2 000 zł brutto, który zrekompensuje twoje utracony dochody.

Dla kogo przeznaczone jest wsparcie?

 • Dla studentów zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej (np. umowa zlecenie, umowa o dzieło)
 • Którzy zawarli umowę przed 1 kwietnia 2020 r.
 • Mają obywatelstwo polskie lub są cudzoziemcami, którzy mają ważną wizę lub ważną kartę pobytu

Jakie warunki musisz spełniać?

 • Wykonywać umowę cywilnoprawną zawartą przed 1 kwietnia 2020 r.
 • Nie posiadać innego tytułu do ubezpieczeń społecznych (np. umowa o pracę). Uwaga! jeśli nie masz ukończonych 26 lat, prawdopodobnie spełniasz ten warunek, jeśli nie jesteś pewien – zapytaj swojego zleceniodawcę
 • Nie możesz wykonywać pracy w całości lub w części z powodu przestoju w prowadzeniu działalności u swojego pracodawcy spowodowanego koronawirusem
 • Twój przychód uzyskany w ostatnim miesiącu nie przekroczył trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału czyli kwoty 15 595,74 zł brutto

Jeśli nie masz pewności, czy spełniasz warunki – skontaktuj się z nami: formularz kontaktowy

Co powinieneś zrobić, aby uzyskać świadczenie postojowe?

 • Dostarczyć swojemu zleceniodawcy (pracodawcy) Twoje oświadczenie, że nie podlegasz ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu oraz oświadczenie o kwocie przychodów z innych umów (jeśli takie były), o następującej treści:

  "Oświadczam, że:
  1) nie podlegam ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu niż ........ ,
  2) wysokość uzyskanych przychodów z innych umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku wynosi ........ zł.

  Niniejsze oświadczenie składam na potrzeby wniosku o świadczenie postojowe na podstawie art. 15zq ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych"

 • Poprosić Twojego zleceniodawcę (pracodawca) o złożenie do ZUS wniosku o świadczenie postojowe (RSP-C) 

Co musi zrobić Twój zleceniodawca (pracodawca)?

 • Abyś mógł otrzymać świadczenie postojowe Twój zleceniodawca (pracodawca) musi złożyć do ZUS wniosek o świadczenie postojowe (RSP-C) – wzór do pobrania znajdziesz tutaj: https://www.zus.pl/documents/10182/3264150/RSP-C.pdf/794238fe-b829-63ec-1c5c-5a04639f9fee
 • Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do ZUS najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii
 • Twój zleceniodawca (pracodawca) może przekazać wniosek:
  • drogą elektroniczną przez PUE ZUS (skorzystaj z instrukcji) 
  • drogą elektroniczną przez PUE ZUS, za pośrednictwem strony gov.pl (link do strony zewnętrznej)
  • za pośrednictwem poczty
  • osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem ZUS)
 • Do wniosku musi zostać dołączona kopia Twojej umowy cywilnoprawnej.

UWAGA! Jeśli pracujesz w kilku firmach i masz kilka umów o dzieło lub umowy zlecenie, każdy zleceniodawca musi złożyć wniosek odrębnie do każdej zawartej z Tobą umowy.

Jeśli Twój zleceniodawca ma problemy ze złożeniem wniosku, skontaktuj się z nami i przekaż nam kontakt do twojego zleceniodawcy, lub przekaż Twojemu zleceniodawcy kontakt do nas.


Działalność gospodarcza

Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą to jednorazowe świadczenie, które ma zrekompensować Ci utratę przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej. W zależności od spełnianych warunków możesz otrzymać 2080 lub 1300 zł na rękę. Warunkiem podstawowym jest wykazanie, że utrata przychodów jest następstwem przestoju wywołanego pandemią koronawirusa.

Dla kogo przeznaczone jest wsparcie?

 • Dla osób prowadzących działalność gospodarczą, jeżeli mają przestój spowodowany przez koronawirusa
 • Rozpoczęły prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 kwietnia 2020 r.
 • Nie mają innego tytułu do ubezpieczeń społecznych
 • Mają obywatelstwo polskie lub są cudzoziemcami, którzy mają ważną wizę lub ważną kartę pobytu

Ile wynosi świadczenie postojowe?

 • Świadczenie postojowe wynosi 2080 zł, jeśli Twój przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekroczył 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału
 • Świadczenie postojowe wynosi 1300 zł, jeśli rozliczasz podatek kartą podatkową oraz jesteś zwolniony z opłacania podatku VAT

Jeśli nie masz pewności, czy spełniasz warunki – skontaktuj się z nami: formularz kontaktowy

Co musisz zrobić, aby uzyskać świadczenie postojowe?

 • Aby otrzymać świadczenie postojowe musisz samodzielnie złożyć do ZUS wniosek o świadczenie postojowe (RSP-D)– wzór do pobrania znajdziesz tutaj: https://www.zus.pl/documents/10182/3264150/RSP-D.pdf/337e56fe-1c60-70aa-eade-f1172ea3fe94
 • Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do ZUS najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii
 • Wniosek możesz przekazać:
  • drogą elektroniczną przez PUE ZUS (skorzystaj z instrukcji)
  • drogą elektroniczną przez PUE ZUS, za pośrednictwem strony gov.pl (link do strony zewnętrznej)
  • za pośrednictwem poczty
  • osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem ZUS)

Jeśli masz problemy ze złożeniem wniosku, skontaktuj się z nami.


Umowa o pracę

Jeśli jesteś zatrudniony na umowę o pracę, powiedz Twojemu pracodawcy:

 • o możliwości skorzystania z dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne
 • o możliwości dofinansowania wynagrodzeń oraz opłaty składek na ubezpieczenia społeczne, jeśli Twój pracodawca wprowadził przestój ekonomiczny lub obniżony wymiar czasu pracy
 • o możliwości otrzymania niskooprocentowanej pożyczki dla mikroprzedsiębiorców ze środków Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

więcej informacji znajdziesz tutaj: https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/wyszukaj-wsparcie-dla-swojej-firmy